Sơn hệ nước là gì?

Về hóa học, sự hình thành màng sơn (curing) diễn ra tại hai cơ chế. Đó là màng sơn chuyển từ trang thái lỏng thành trạng thái rắn do dung môi (thinner) trong sơn bay hơi đi; và sự phản ứng giữa polymer với chất làm cứng (hardener). Do đó, có thể thấy, ở sơn một thành phần thì việc hình thành màng sơn là do dung môi bay đi. Một số sơn một thành phần có thể kể đến là sơn epoxy hệ nước, sơn PUD hệ nước, sơn gốc acrylic, hay cả sơn dung môi một thành phần.

Trong khi đó, sơn dung môi hai thành phần thường có cả hai cơ chế tạo màng là bay hơi dung môi, và phản ứng giữa polymer với hardener. Những sơn hai thành phần phổ biến nhất là PU, Epoxy…Chính vì sự khác biệt cơ bản này dẫn đến sự khác nhau ở cả phương thức thi công và những ưu điểm mà sơn hệ nước tốt hơn sơn dung môi.

Về phương thức thi công thì sơn một thành phần đã được chuẩn bị sẵn, khi sử dụng thì không cần phải pha trộn, trong khi sơn hai thành phần đều được khuyến cáo pha trộn với một tỉ lệ nhất định để thi công và hầu như không thể giữ lại lâu sau khi đã pha trộn rồi.

Sơn hệ nước là gì?

Sơn hệ nước là gì?

Sơn hệ nước là loại sơn mà dung môi chính là nước. Hàm lượng chất hữu cơ trong dung môi của loại sơn nước này là rất ít. Cũng chính vì thế mà nó có tên là sơn hệ nước.

Nội dung tham khảo từ sơn hệ nước là gì của Sơn LotusTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *